Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

Informacja Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wesoła Łapka M. Gałuszka, ul Konarskiego 23D/9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286427 (dalej: „Administrator”, albo „My”)

2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie. Dane mogliśmy również pozyskać od Ciebie, poprzez Twoją wolę uczestniczenia w kursach i wydarzeniach oraz otrzymywania informacji o zdarzeniach w Twoim mieście i kampaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora.

3. Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość) będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz obsługi posprzedażowej. Jeśli wyraziłeś dodatkową zgodę, Twoje dane będą przetwarzane na cele marketingowe, w celu otrzymania newslettera, uczestniczenia w innych usługach oferowanych przez Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, Twoja zgoda, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa maile, pisma i wnioski.

5. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę pisząc wiadomość lub dzwoniąc do nas.

6. Twoje dane NIE są przez nas przekazywane firmom trzecim. Wyjątek stanowi wystawienie dyplomów ukończenia kursów zawodowych, które prowadzimy razem z Niepublicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Silva Lupusl – w celu wystawienia i wysłania dyplomów.

7. Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

8. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody.

9. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

10. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe;

11. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;

12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych;

13. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji, a podanie adresu e-mail jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter.

Organ nadzorczy
Strona Internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
Email: kancelaria@giodo.gov.pl
Telefon: +48 22 53 10 440

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 3 czerwca 2022 r.

[gdpr_privacy_tools]